Untitled Document


Join  Login  
 
대종회인사   
작성자   관리자
삼복지경을 잘 지내셨는지요?
올해는 유난히 늦게까지 덥다는데, 건강에 유념하시기 바라며금년 대종회도 적극 후원하여 성공적으로 마쳤으며,내년에도 지속적인 성원을 기대드리며,10월경 이사회에서 자랑스런청해인상과 효부상 후보를 추천 준비하여 주시고,아래와 같이 찬조금을 후원하여주셔서 감사드리며 다시 뵈올때까지 안녕히 계십시요.
                  찬조 내역
관(회장)                                    1,000,000
재영(부회장)                                 100,000
영순(고문)                                    500,000
희명(  "  )                                    300,000
3세 효온공파(독정)종중                  500,000
경기 파주 추밀공파 문중                 200,000
희택(독정 문중)                            100,000
태용(무후공 종손)                         100,000
달호(서울 송파)                            100,000
광천(이태원 회장)                         100,000
영호(고문)                                   100,000
춘호(인천 부평)                            100,000
재덕(추밀공 파주)                           50,000
태욱(고문)                                     50,000
민용(서울 양천)                              50,000
대성(서울 동대문)                           50,000
응섭(대종회 족보연구위원)               30,000
정배(충북 음성)                              30,000
합   계                                      3,460,000

 Prev    제44차 대종회 안내
관리자
  2011/04/06 
 Next    추밀공 제향
이응섭
  2010/05/11 

 


Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by Webzang


  
 
자유게시판 종친회 사진자료실 자료실 행사소식 홈으로